מדיניות פרטיות

אתר www.amaro.co.il

אמארו תכשיטים בע"מ - תנאי שימוש

תנאי שימוש כלליים 

אתר זה הנו בבעלות אמארו תכשיטים בע"מ (להלן - "אמארו", "החברה"). משרדה הרשום של אמארו; ראול וולנברג 14 רמת החייל, תל אביב, 69719. טלפון 03-6484397

השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים, התניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על ידכם. לפיכך, השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדכם לכל התנאים, ההודעות וההתניות המופיעים בהסכם זה ולפיכך תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה. הינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה והסכמתם לכל התנאים, התניות וההודעות המופיעות בו מתוך כוונה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין 

הנכם מתבקשים לקרוא הסכם זה בקפידה טרם שהנכם עושים שימוש באתר אינטרנט זה. במידה ואינכם מסכימים ו/או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם, הנכם מתבקשים לעזוב את האתר

השימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים המסוגלים ביצירת התחייבויות משפטיות. אי לכך, במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה (כגון, במידה והינכם קטינים), אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו

 


מדיניות החזרת פריטים

אמארו תחליף או תקבל בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן. כל פריט מוחזר או מוחלף חייב להיות באותו המצב כמו בעת רכישתו ובאריזתו המקורית. לא תתבצע החלפה או החזרה ללא הצגת החשבונית המקורית. לא יוחלף תכשיט שנענד ונעשה בו שימוש.באפשרותכם לגשת לכל אחת מחנויות החברה בישראל עם הפריט והחשבונית, או טרם משלוח הפריט על ידכם, הנכם נדרשים ליצור קשר עם מחלקת קשרי הלקוחות של החברה, בטלפון 03-6484397

מדיניות החזר כספי ברשת  :AMARO

 

1 החזר כספי יבוצע עד תום יומיים מיום הרכישה שאינם ימי מנוחה.

2 החזר כספי יבוצע רק בכפוף להצגת חשבונית מקור

3 החזר כספי יבוצע רק על תכשיט שנמצא באריזתו המקורית שכוללת מדבקת סגירה תקנית של חברת AMARO סגורה באופן הרמטי כשהפריט חדש ושלם כפי שנמכר ללקוח ביום הרכישה.

4 החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה ,ככל שניתן ,או במועד הקרוב לכך,לא יאוחר מ 7 ימי עסקים.

5 לא ניתן לקבל החזר כספי על פריטים שנרכשו בתווי קניה / שובר מתנה GIFT CARD

6 ההחזר הכספי על הפריט יהיה בשווי הרכישה המקורי בחשבונית הקניה

 

התמורה תוחזר באותו אופן בו נעשה התשלום,כמפורט להלן:

 

בכרטיס אשראיבית העסק יבטל את החיוב אצל חברת כרטיסי האשראי של הצרכן

בכרטיס אשראיוחשבון העוסק זוכהישיב הסכום במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה והחברה תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב .

בעסקה מתמשכתביטול עסקה תוך 3 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול .אם נמסרה הודעת ביטול בדואר רשום, על העסקה להסתיים תוך 6 ימים מיום מסירתה למשלוח . הפסקת העסקה משמעההצרכן לא יחויב עבור מוצרים או שירותים שסופקו לאחר מועד הביטול .דמי ביטול עסקהכל ביטול עסקה על פי התקנות בית העסק יגבה מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או השירות או מאה שקלים ,לפי הנמוך.

 

מדיניות החזרה/החלפה ברשת  :AMARO

 

החלפה/זיכוי פריט יתבצע בצירוף חשבונית מקור/פתק החלפה בלבד תוך 14 יום בלבד

פריטים שאינם באריזתם המקורית סגורים במדבקת AMARO שלא נעשה בהם שימוש לא יוחלפו או יזוכו .

פריטים מעונות קודמות שנמכרו במחירי מבצע לא ניתנים להחלפה /זיכוי /החזר כספי בחנויות הרשת

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין הפריט לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה - תתבקש להחזיר את הפריט למשרדי החברה, כשהוא באריזתו המקורית

מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע כל נזק שיגרם לה בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו

ביצוע רכישות באתר

דיוק בפרטי הפריטים 
התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד אמארו עושה את מירב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק לך על ידי החברה בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי אמארו אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור 

חל איסור על המשתמשים באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, הפריטים או הקשריים שמקורם באתר אינטרנט זה

מדיניות מחירים ושיטות תשלום 
אמארו שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבו הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעתם את הקנייה

הרכישות באתר זה יכולות להיות מבוצעות תוך שימוש בכרטיסי אשראי מסוג ויזה כ.א.ל., לאומיקארד, דיינרס, אמריקן אקספרס, מאסטרקארד וישראכרט (להלן - "כרטיסי האשראי"). התשלום באתר זה יכול להתבצע, במלואו, אך ורק באמצעות שימוש בכרטיסי האשראי.

לא ניתן לשלם באמצעות המחאות ומזומן. כמו-כן, לא ניתן לעשות שימוש בשוברי זיכוי שניתנו על ידי החברה עבור רכישות קודמות, שוברי מתנה שנרכשו ו/או נתקבלו על ידי החברה וכו'
תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא קבלת כל האישורים הנדרשים מחברת האשראי או מהבנק של המזמין, כאשר הפריט יסופק לכתובת המזמין רק לאחר קבלת אישורים אלה

זמינות הפריטים 
פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי אמארו בתנאי שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. אמארו אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר. עם זאת, במקרה הנדיר בו, לאחר קבלת אישור ההזמנה, לא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן, נציג החברה יצור עמך קשר ויציע לך את האפשרות לבצע הזמנה אחרת או לבטל את הזמנתך המקורית. כמו-כן, אמארו אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו בכל אחת מחנויותיה

אישור הזמנה 
לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח", תועבר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 48 שעות ממועד אישור ההזמנה . אם הפריטים שהזמנתם אזלו מהמלאי, למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובכם, לא תהיה החברה חייבת לספק לכם את הפריטים שהזמנתם. במקרה זה, הודעה מתאימה תישלח לכתובתכם וכרטיסכם לא יחויב

מדיניות מסירת ההזמנה 

עלויות טיפול ומשלוח 
אמארו אינה גובה דמי טיפול ומשלוח עבור משלוחים בארץ. לשימת לבכם, מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין. לא ניתן לבצע מסירות לכתובות של תאי דואר

זמן אספקה 
בכפוף לאמור בהסכם זה, אמארו תספק לידיכם את הפריט שהזמנתם תוך 14 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג), ממועד אישור הזמנתכם החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה

אי עמידה בלוחות זמנים 
במידה והזמנתכם לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנכם מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת האינטרנט שלנו, בטלפון 03-6484397, או בדוא"ל info@amaro.co.il. עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק, בקפידה, את תוכן החבילה. אם ישנן אילו שהם הבדלים בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם, הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור בפרק "ההחזרות

זכויות קניין רוחני 

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר וסימני השירות המופיעים בו, עיצובי התכשיטים וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הינם של אמארו תכשיטים בלבד והם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש

אמארו מאמינה בהגנה על זכויות קניין רוחני ותומכת בכל המאמצים להגנה על זכויות צדיים שלישיים. לפיכך, במידה והינך מאמין כי זכותו של צד ג' כלשהו נפגעת כתוצאה מכתב, דמות או עבודה, המוצגות באתר זה, הינך מתבקש להודיענו בכתובת הדוא"ל : info@amaro.co.il תוך השארת פרטיך על מנת שניתן יהיה ליצור עמך קשר. הסרת כל חומר שהוא מן האתר, כתוצאה מפניית מאן דהוא, תיחשב כהפגנת רצון החברה לפתור סוגיות מחוץ לכותלי בית המשפט ולפנים משורת הדין ולא תיחשב, בשום פנים ואופן, כהכרה בכך שזכות צד ג' כלשהי נפגעה

פרטיות באתר 

הינכם מתבקשים לקרוא בקפידה את מדיניות החברה בכל הקשור למדיניות איסוף הנתונים והשימוש בפרטיכם האישיים כפי שיתקבלו באתר זה

סודיות המידע
אמארו עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת (להוסיף פרטים, תוכנת אבטחה, פרוטוקולים וכו') ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר

אמארו עושה שימוש במספר כרטיס האשראי שלך רק במהלך ביצוע רכישתך הנוכחית. מיד בסיום כל עסקה ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, יושמדו פרטי כרטיס האשראי שלך באופן אוטומאטי

רישום וביטול הרישום 
חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך וכתובת דוא"ל שלך. פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך. כמו-כן, תישאל האם הינך מתיר לאמארו ליצור עימך קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לחדשות החברה, פרסומים, השקת קולקציות חדשות ואירועים נוספים. אמארו תעשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שתמסור יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, במאגר מידע רשום של החברה

לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני, יודיע בהקדם על כך למשרדי הנהלת הרשת בהודעה בכתב לכתובת: ראול וולנברג 14 רמת החייל, או באמצעות שליחת הודעה לכתובת: info@amaro.co.il


השימוש ב"עוגיות" COOKIES. 
אמארו עשויה לשלוח "עוגיות" מטעמה למחשבך וזאת בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצים אלו מכילים מידע כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שביקשת לראות בעת שהייתך באתר ועוד. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע לך כאשר "עוגיה" נשלחת אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל

הגבלות שימוש 
אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו-כן, אינכם רשאים להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.כמו-כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצ"ב תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליכם איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצ"ב

אין אחריות על האתר 
אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשריים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם

אמארו אינה מתחייבת לכך ש: (א) הקשר באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלי הפסקות; (ב) שהפעילות באתר תתקיים בבטחה וללא טעויות; (ג) שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת לאתר - אצל החברה או מי מספקיה; (ד) שהמידע המסופק ימלא אחר כל דרישה או ציפיה; (ה) שכל בקשה תיענה במועד שיצוין על ידך; (ו) שאתר זה יעמוד בדרישות, ציפיות, או תקוות של מאן דהוא; (ז) שתוצאות השימוש באתר זה יהיו אמינות ומדויקות; (ח) שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן
לשימת לבכם, הסרת אחריות זו נוגעת אך ורק לשימוש באתר ולשימוש שתעשו בו, והיא אינה חלה על האחריות הבינלאומית של החברה לפריטיה, או על כל תקופת אחריות אחרת אשר ניתנה מפורשות.

 

שינויים 
אמארו שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. הננו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה

סיום ההסכם 
חברת אמארו שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו-כן אמארו תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנכם נדרשים לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. בנוסף, תהיה רשאית אמארו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו

קישורים לאתרים אחרים 
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותכם ועל מנת להעשיר את חווית הגלישה באתרנו בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או למידע הכלול בהם ו/או לאיכותם ו/או לרמתם ו/או לסיכון הנובע מהשימוש בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור 
כתנאי לשימוש באתר זה חלה על כל המשתמשים החובה כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה אסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולות במסמך זה. לפיכך, חל איסור להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס-יתר או לשנות את האתר, להתערב בתכניו או בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. חל איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות HACKING" ," סיסמאות או בכל דרך אחרת. באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג של התמונות והפרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו-כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל

דין ושיפוט 
הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט

תנאי הסכם זה 
מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה מהווים את כל המוסכם בין הצדדים בעניינים המנויים בו, במלואם וכי החברה לא תחוב בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים, השפעות והתחייבויות בעל פה או בכתב שאינן נכללות בהסכם זה ושנעשו, אם בכלל, לפני ובמועד חתימתו. הסכם זה אינו ניתן לתיקון ו/או שינוי אלא במסמך בכתב החתום ע"י שני הצדדים
הכותרות לסעיפי הסכם זה הן לצורכי נוחיות בלבד, אין הן מהוות חלק מן ההסכם ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או תוקפו

ויתור על זכויות 
בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה